Zákon o zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

  • Produkty nepředstavují poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazují zdravotní péči. Klient bere na vědomí, že Poradce není nutričním terapeutem. Klient by se měl vždy před objednáním Produktu poradit se svým lékařem a určitý Produkt objednat jen v případě, že je pro jeho zdravotní stav vhodný. Rovněž by měl Klient konzultovat se svým lékařem jakékoli změny svého zdravotního stavu, k nimž dojde v průběhu užívání Produktu a Produkt dále užívat jen se souhlasem lékaře. Klient dále bere na vědomí, že Produkty s digitálním obsahem (online kurzy, e-booky atd.) nemohou nahradit individuální poradenství, které zohledňuje individuální potřeby každého jednotlivce.[d1]

Celé znění zákona najdete zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372